Het Vrouwencentrum is voortgekomen uit een initiatief van Combiwel. Combiwel is een Amsterdamse, maatschappelijke organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dat doet Combiwel in opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook met de direct betrokkenen: de Amsterdammers. De diensten van Combiwel variëren van kinderopvang, opvoedingsondersteuning, sport en buurtontwikkeling tot en met brede talentontwikkeling, schulddienstverlening en sociaal maatschappelijk werk.

Ishtar

Ishtar is de coördinator van het Vrouwencentrum de Baarsjes. Elke dag zijn er verschillende activiteiten in het Vrouwencentrum. “Alles is op initiatief van de vrouwen zelf. Zo kwam iemand op het idee voor een ontmoetingsontbijt, zo leer je ook echt mensen kennen,” vertelt Ishtar.

Khadija

Khadija is buurtwerker en beheerder van het Vrouwencentrum. Daarnaast stelt zij zich ook op als contact persoon. Ze faciliteert en ondersteunt bij bewoners initiatieven vanuit het Vrouwencentrum en zet zich in voor een ontmoetingsplek gericht op diversiteit en inclusiviteit.